Digi-qoute1
Å komme sammen er begynnelsen. Å holde sammen er framgang. Å arbeide sammen er suksess.